C. N. S. "C E T A T E" D E V A---------------JUDO-------------

calea supletii

 

ASOCIATIA  JUDETEANA  DE  JUDO  HUNEDOARA

DEVA:Str.Marasti Nr.30-Cont:CECBANK RO28CECEHD0132RON0428676-CF:24881080

cod postal : 330100

E-mail : maticrin2005@yahoo.co.uk / g_dani@yahoo.com

Tele : 722581860 / Fax :0254-218469

Stimati iubitori ai JUDO-ului

 

                 Lansez aceatsa pagina „SPONSORIZARI” , in speranta de a stringe fonduri pentru organizarea  unor actiuni necesare sustinerii si mediatizarii acestui frumos sport care este judo-ul.

                In cadrul sedintelor Asociatiei , s-a discutat si s-a pus in prim-plan , atragerea pentru practicarea judo-ului a copiilor. In acest scop noi am hotarit  organizarea unor competitii judetene (2-3/an) , doar pentru tinerii judoka de 7-8 , 9-10 , 11-12 ani cu ocazia zilei copiilor (Cupa „1 iunie” ) cu ocazia sarbatorilor de iarna (Cupa „Pomului de iarna”), la care sa participe toti practicantii de judo din judet , la sfirsitul carora sa premiem cu mici atentii atit pe cistigatori cit si pe invinsi. Aceste competitii sa fie facute intr-un cadru festiv ,cu participarea parintilor , prietenilor si a mass-media ( din partea careia putem invita un ziarist ) pentru a mediatiza cit mai mult acest sport si pentru a atrage spre practicarea lui a cit mai multi copii.

                 Dupa cum am mentionat mai sus acestei actiuni i se acorda un interes deosebit si am fi foarte bucurosi daca s-ar si realiza cu ajutorul dumneavoastra.

                 Voi prezenta in continuare alte actiuni ale Asociatiei , care cu ajutorul dumneavoastra s-ar putea realiza.

--- Cupa „CETATE” editia a 5-a , pentru sportivii mai mari. Primele 4 editii au fost posibile tot cu ajutorul unor oameni si parinti ce au tinut sa ajute aceste sport. Acest concurs este de nivel national , la care participa numeroase cluburi din tara. La ultima editie din 2007 au participat 16 cluburi din 12 judete cu un numar de peste 140 de sportivi.

                   Ce inseamna organizarea unui asemenea concurs din punct de vedere financiar :

·        Achizitionarea premilor : cupe , medalii , diplome , suveniruri personalizate

·        Baremul arbitrilor

·        Medic/salvare

·        Taxa pentru inchiriere sala

·        Masa pentru arbitri –in ziua concursului

·        Masa de protocol – arbitrii si antrenori

·        Ect.

--- Din fondurile strinse , la sfirsit de an , ar fi extraordinar sa putem premia sportivii judoka cu rezultate deosebite , de care judetul nostru nu duce lipsa.

---Pentru participarea la anumite competitii in tara sau strainatate , competitii de forma celei ce vrem sa organizam la Deva. Unde am putea plati unele din urmatoarele costuri : transport , cazare , masa sau taxa de participare ,daca este cazul. Pina acum aceste actiuni au fost posibile in mare parte cu ajutorul parintilor , a unor sponsorizari sau chiar suportate de catre club. Aceasta din urma devine din ce in ce mai imposibila in conditile actuale (e vorba de aceasta criza) ,iar fara concursuri de pregatire si verificare ne va fi din ce in ce mai greu la marile competiti nationale si internationale.

---Alimentatie / sustinatoare de efort ,

---indemnizatie de efort ,

---echipament – ce se poate personaliza cu un anume sponsor , atit pe trening , tricou , chimono ( echipamentul de concurs)

               In speranta ca ati fost atenti la cele prezentate mai sus , va prezint in continuare modalitatea de a contribui la realizarea acestor actiuni.

  • Prin donatii , in contul Asociatiei , unde puteti specifica in ce scop sa fie folositi banii donati.
  • Prin contract de sponsorizare.Asociatia detine un astfel de document , in care dumneavoastra va puteti exprima dorinta ,  pentru ce activitate a Asociatiei oferiti sposorizare.

Exemple :  -pentru participarea sportivului Popescu  A. ….la turneul din Germania : transport , cazare ,masa , insotitor …..

                  -pentru competitia judeteana Cupa „1 iunie” – achizitionarea : medaliilor , cupelor , diplomelor , cadourilor…….

                  -pentru cazare si/sau transport si/sau masa sportivilor de la CSS si/sau SCM Deva sau alte cluburi afiliate , pentru a participa la Cupa Nordului – Baia Mare.

                  -sau pur si simplu pentru Asociatia Judeteana de Judo Hunedoara , iar noi vom folosii fondurile in actiuni ce vor beneficia toti sportivii cluburilor afiliate.

 

Pentru alte informatii cu privire la procedurile legale de a folosi eventuale sponsorizari , contactati pe :

-Garbovan Victor Daniel – profesor CSS Deva Tel : 0723638924

-Maties Crinel – antrenor CS Sakura Deva Tel : 0722581860

 

Orice parere vis-a-vis de stringerea  fondurilor pentru tinerii judoka , asteptam idei si comentarii la rubrica „GUESTBOOK” de pe site.

 

DEVA:Str.Marasti Nr.30

Cont:CECBANK RO28CECEHD0132RON0428676

CF:24881080

cod postal : 330100

E-mail : maticrin2005@yahoo.co.uk / g_dani@yahoo.com

Tel: 0722581860 / Fax :0254-218469

ASOCIATIA    JUDETEANA     DE     JUDO    HUNEDOARA

 

DEVA : Str. Marasti nr.30-Cont : CECBANK  DEVA CONT : RO28CECEHD0132RON0428676 – CIF : 24881080

                                                                                                  Cod postal : 330100                  

E-mail : maticrin2005@yahoo.co.uk / g_dani@yahoo.com

Tele : 0722581860   / Fax : 0254 - 218469

­­

Având în vedere prevederile Legii nr. 32/1994 art. 1 precum si  ale celorlalte  Legi in vigoare cu referire la sponsorizare , în urma solicitării  de a sprijini financiar ( material )

Asociatia Judeteana de JUDO Hunedoara, s-a procedat la încheierea prezentului:

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr.____/______

 

CAP.I. PÂRTILE CONTRACTULUI

            ASOCIATIA JUDETEANA DE JUDO HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Marasti nr.30, având contul: : CECBANK  DEVA RO28CECEHD0132RON0428676 – CIF : 24881080 , reprezentată prin Maties Crinel – în calitate  de presedinte , denumită in continuare beneficiar          

            SC……………………………………, cu sediul in …………, ………………………… cont deschis la …………………. nr……………………………………………………, Cod fiscal .…………………, . reprezentata prin  …………………………………………. – administrator, denumita in continuare sponsor

 

CAP.II. OBIECTUL  CONTRACTULUI

Art.1. Sponsorul transferă în proprietatea beneficiarului sumele de bani şi/sau materialele ……………………………………………………………………………. pentru sprijinirea următoarelor tipuri de activităţi:

·        pregătirea si participarea la competiţii oficiale şi amicale ale sportivilor judoka hunedoreni ;

·        alimentaţie de efort, medicamentaţie, premiere pentru sportivii de la cluburile sportive din cadru asociatie,

·        organizare de competiti nivel national . exemplu :  Cupa „Cetate” -Deva

Art. 2.  Bunurile materiale prevăzute la art.1 vor fi predate beneficiarului pe bază de proces verbal.

 

CAP.III. TERMENUL

Art.3. Termenul de valabilitate a contractului este de …. luni - începând cu data de ………………….

 

CAP.IV. PREŢUL, SUMELE ACORDATE

Art.4. Preţul materialelor sponsorizate este de   …….….lei /Sumele acordate sunt în cuantum de ……………..lei .

 

CAP. V DREPTURILE PĂRŢILOR

Art. 5.  Beneficiarul are dreptul să utilizeze sumele de bani în funcţie de reglementările legale specifice.

Art. 6  Sponsorul are dreptul să facă publică activitatea de sponsorizare a A.J.J. prin promovarea numelui , a mărcii emblemei sau a imaginii sale.

 

CAP.VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.7. Sponsorul  se obligă să :

a)     aloce la timp sumele sau materialele angajate

b)     anunţe în timp util imposibilitatea alocării sumelor angajate

c)      nu condiţioneze sau influenţeze activitatea beneficiarului în domeniul pentru care acordă sponsorizarea,

d)     nu îşi păstreze drepturile stipulate în prezentul contract şi după expirarea termenului de la art.3

Art.8. Beneficiarul se obligă să:

            a) promoveze numele, marca. emblema şi imaginea sponsorului cu ocazia aducerii la cunoştinţă publicului a activităţii de sponsorizare.

            b) pună la dispoziţia sponsorului  dacă acesta o cere, informaţii privind utilizarea sumelor de bani sau a materialelor de care a beneficiat.

 

CAP.VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9 Contractul încetează prin:

a)     acordul de voinţa al părţilor

b)     denunţarea unilaterala, in condiţiile legii

c)      expirarea termenului

 

CAP.IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri.

Art.11. Forţa majora apăra de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii.

 

CAP.XI. DISPOZIŢII FINALE

Art.12. Prezentul contract s-a încheiat in 2 (două) exemplare, câte una pentru fiecare parte contractuală.

 

 

Beneficiar                                                                                                              Sponsor

A.J.J. Hunedoara                                                                                             …………………………….            Presedinte Maties Crinel                                            

 

 

 

 

 

      

ASOCIATIA    JUDETEANA     DE     JUDO    HUNEDOARA

 

DEVA : Str. Marasti nr.30-Cont : CECBANK  DEVA CONT : RO28CECEHD0132RON0428676 – CIF : 24881080

Cod postal : 330100

E-mail : maticrin2005@yahoo.co.uk / g_dani@yahoo.com

Tele : 0722581860   / Fax : 0254 - 218469

­­

 

NR._____/_____ /2010 

 

CONTRACT DE PUBLICITATE

Nr.________________

 

INCHEIAT

Intre_________________________________________cu sediul in _____________________ tel/fax___________, cont nr.__________________, deschis la ________________________ cod fiscal ______________, reprezentata de d-l ( d-na ) ________________________, in calitate de PLATITOR  SERVICII PUBLICITARE

si

ASOCIATIA JUDETEANA DE JUDO HUNEDOARA ,str. Marasti , Nr.30, contul : CECBANK  DEVA CONT : RO28CECEHD0132RON0428676 – CIF : 24881080, reprezentata  de domnul Maties Crinel  – presedinte in calitate de PRESTATOR SERVICII PUBLICITARE,

a intervenit urmatorul contract :

 

CAPITOLUL I. Obiectul contractului

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

CAPITOLUL II. Obligatiile platitorului

 

Art.1. Unitatea _________________________________ in calitate de PLATITOR se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului suma sau materialele in valoare de ____________________ lei.

 
CAPITOLUL III. Obligatiile prestatorului

 

Art. 2. Asociatia Judeteana de JUDO se obliga sa:

·        asigure publicitatea platitorului prin diferite mijloace cu care, partile sunt de acord,

·        foloseasca mijloacele materiale sau financiare numai in scopurile stabilite la Cap. I al acestui contract. De asemenea, vor fi respectate intocmai prevederile legale si Instructiunile de aplicare ale acesteia, atat in ceea ce priveste utilizarea  obiectelor sau a fondurilor banesti, cat si a evidentelor contabile ale acestora.

 

 

CAPITOLUL IV. Drepturile prestatorului

 

Art. 3. Asociatia Judeteana de JUDO este scutita de plata TVA asupra veniturilor incasate din publicitate

 

CAPITOLUL V. Alte clauze

 

Art.4. Platitorul poate solicita prestatorului, restituirea contravalorii sumei puse la dispozitie cu titlu de publicitate, in cazul in care beneficiarul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale ori a utilizat mijloacele cumparate, in alt scop decat cel cuprins la Cap.I al prezentului contract.

 

 

Platitor                                                             Prestator

                                                                                  Presedinte A.J. JUDO Hunedoara

                                                                                     MATIES CRINEL

         ____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Recent Videos

1086 views - 0 comments
1535 views - 0 comments
1519 views - 0 comments
1769 views - 0 comments